Piktogramy

Piktogram je všeobecne zrozumiteľný grafický znak, ktorý znázorňuje predmety alebo činnosti v zjednodušenej podobe ako grafický symbol. Piktogramy by mali byť rozpoznateľné a zrozumiteľné na prvý pohľad, ich výhodou je aj vyhnutie sa možnému jazykovému problému.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž