Službe za prevenciju i evaluacija

Unutar vremena za prevenciju stručnjaci za sigurnost i liječnici medicine rada zakonski su obvezani da sudjeluju na (prvoj) evaluaciji radnih mjesta, kao i pri ažuriranju dokumentacije. Poslodavac može delegirati i provođenje evaluacija na službe za prevenciju, no to se mora izvoditi izvan minimalnog vremena raspoređivanja. Iznimke: PFK centara za prevenciju od AUVA-e imaju isključivo savjetodavnu funkciju.

AUVA aplikacije

bks

Impresum