Služby prevencie a evalvácia

V rámci doby prevenciebezpečnostný expert a pracovný lekár zo zákona povinní zúčastniť sa na (prvej) evalvácii pracovného miesta, ako aj aktualizovať dokumentáciu. Zamestnávateľ môže taktiež delegovať pracovníkov služby prevencie vykonaním prvej evalvácie, musí sa to však vykonať mimo ich minimálnej pracovnej doby. Výnimka: odborníci na prevenciu z centier prevencie poisťovne AUVA majú výlučne poradenskú funkciu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž