Pregledi prema VEXAT-u

U VEXAT-u su u određenim definiranim slučajevima predviđeni početni pregledi i povremene kontrole. Tako je potrebno primjerice kod električne opreme te mehaničkih ventilacijskih i usisnih uređaja prije prvog puštanja u rad u područjima u kojima postoji opasnost od eksplozije provjeriti njihovu sigurnost od eksplozije. Provođenje utvrđivanja zona, kao i provođenje mjera za zaštitu od eksplozija potrebno je provjeriti prije prvog puštanja u rad. U slučaju iznimnih opterećenja (vlažnost, hladnoća, vrućina...) električnu je opremu potrebno redovito provjeravati, a dodatno je ventilacijske i usisne uređaje potrebno jednom godišnje provjeravati.
Provjere treba provesti primjereno i stručno osoblje, a to mogu biti i pripadnici pogona.

AUVA aplikacije

bks

Impresum