Ispitivanje prema PSASV-u

Prije prodaje osobne zaštitne opreme proizvođač ili osoba koja stavlja opremu na tržište moraju provjeriti njezinu sposobnost funkcioniranja, pri čemu je za skoro sve gospodarski korištene PSA mjere propisana ispitivanja građevinskog uzorka koje trebaju provesti akreditirana ispitna tijela. Općeniti zahtjevi za PSA propisani su u PSASV-u, a posebni zahtjevi i kriteriji nalaze se u odgovarajućim normama o ispitivanju i svojstvima.
Korisnik mora prije korištenja svakog PSA provjeriti postoje li na njemu očiti nedostatci (kontrola pregledom). Manjkavi PSA ne odlagati nego odmah izdvojiti!

AUVA aplikacije

bks

Impresum