Vizsgálat a Személyi védőfelszerelés rendelet (PSASV) szerint

A gyártónak vagy forgalomba hozónak a személyi védőfelszerelés eladása előtt ellenőriznie kell annak működőképességét, melynek során szinte az összes iparilag használt személyi védőfelszerelésre akkreditált vizsgálati hely által végzendő típusvizsgálatok vannak előírva. A személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott általános követelményeket a PSASV rögzíti, a speciális követelmények és kritériumok a mindenkori vizsgálati és minőségi szabványokban találhatók.
A felhasználónak minden személyi védőfelszerelést meg kell vizsgálnia a nyilvánvaló hiányosságok szempontjából (szemrevételezés). A hiányosságot mutató személyi védőfelszerelést nem szabad visszatenni, hanem azonnal ki kell selejtezni!

AUVA App

hu

Impresszum