Kvalifikacije

Većina zakonskih propisanih stručnjaka u zaštiti zaposlenika mora biti dokazano kvalificirana za svoju djelatnost. Tako da je propisana zahtijevana kvalifikacija za stručnjake za sigurnost u „Uredbi o stručnom obrazovanju stručnjaka za sigurnost” (SFK-VO), obrazovanje za doktore medicine rada u „Uredbi o obrazovanju doktora za medicinu rada”, psihologe rada u Zakonu o psihološkoj djelatnosti. Obrazovanje predstavnika za sigurnost propisano je u „Uredbi o predstavnicima za sigurnost” (SVP-VO), obrazovanje službenika za zaštitu od požara propisana je u paragrafu 43. odjelj. 2. Uredbe o radnim mjestima, za osobe zadužene za pružanje prve pomoći u paragrafu 40. odjelj. 2. iste uredbe. Za provedbu evaluacije radnog mjesta ne zahtijeva se posebna obuka.
Pogledajte i Stručna znanja.

AUVA aplikacije

bks

Impresum