Képesítés

A legtöbb törvény által előírt munkavállaló-védelmi szakértőnek tevékenysége végzéséhez igazolható képesítéssel kell rendelkeznie. Így a biztonsági szakemberek megkövetelt képesítését a "Rendelet a biztonsági szakemberek szakképzéséről" (SFK-VO), a foglalkozás-egészségügyi szakorvosok képzését a "Rendelet az orvosok munkaegészségügyi képzéséről", a munkapszichológusok képzését a Törvény a pszichológusokról határozza meg. A biztonsági bizalmi személyek képzését a "Rendelet a biztonsági bizalmi személyekről (SVP-VO), a tűzvédelmi megbízottak képzését a Munkahelyszínekre vonatkozó rendelet 43. § 2. bek., az elsősegélynyújtók képzését ugyanezen rendelet 40. § 2. bek. határozza meg. A munkahely-evaluálás elvégzéséhez nincs szükség specifikus képzésre.
Lásd még szakismeret.

AUVA App

hu

Impresszum