Kvalifikácia

Väčšina expertov pracujúcich v oblasti ochrany zamestnancov, ktorých činnosť predpisuje zákon, musí byť na výkon svojej činnosti preukázateľne kvalifikovaná. Preto je požadovaná kvalifikácia pre bezpečnostného experta písomne ustanovená v „nariadení o odbornom vzdelaní bezpečnostných expertov“ (SFK-VO), vzdelanie pre pracovných lekárov v „nariadení o vzdelaní lekárov v oblasti pracovného lekárstva“, vzdelanie pracovných psychológov v zákone o psychologickej činnosti. Vzdelanie bezpečnostného dôverníka je písomne ustanovené v „nariadení o bezpečnostných dôverníkoch“ (SVP-VO), vzdelanie osoby poverenej požiarnou ochranou v § 43 ods. 2 predpisov o pracovisku, vzdelanie osoby poverenej poskytovaním prvej pomoci v § 40 ods. 2 toho istého nariadenia. Pre vykonávanie evalvácie pracovného miesta sa nepožaduje žiadne špecifické vzdelanie.
Pozrite aj Odborné znalosti.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž