Priestorová akustika

Pri každom novom projektovaní alebo prestavbe prevádzkových priestorov sa musí zohľadniť priestorová akustika. Pri dobrej priestorovej akustike sa ani pri prevádzke hlučných strojov nemôže v hale vytvoriť príliš vysoká všeobecná hlučnosť. Možné sú tieto systémy: zavesené telesá pohlcujúce zvuk, akustické stropy a obloženia, systémy dierovaných trapézových plechov, prefabrikované stropné prvky, nastriekané alebo nalepené obloženia, ako aj špeciálne konštrukcie. Pozrite aj Zníženie hluku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž