Výška miestnosti

Miestnosti musia byť zásadne vysoké minimálne 3 metre, pri vykonávaní ľahkej telesnej činnosti môže byť výška miestnosti v závislosti od podlahovej plochy aj:
  • Podlahová plocha menšia ako 100 m²: 2,5 metra
  • Podlahová plocha medzi 100 m² až 500 m²: 2,8 metra

Pre určité miestnosti (napr. kontajnery) sú ustanovené výnimky. Pozrite aj Vzdušný priestor.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž