Čistenie

Všetky pracoviská a staveniská, vrátanie sanitárnych a sociálnych zariadení, elektrické zariadenia, pracovné prostriedky, osobné ochranné prostriedky atď. sa musia čistiť a udržovať v závislosti od danej požiadavky. V prípade nánosu prachu (napr. drevný prach) sa musí pravidelne vykonávať čistenie, pričom sa musia uprednostniť nasávacie postupy (bez rozvírenia prachu). Nedostatočný poriadok a čistota na pracovnom mieste sú zásadne veľmi častou príčinou nehôd.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž