Zvyškové nebezpečenstvá (zvyškové riziko)

„0-vé riziko pri práci“ je vzhľadom na technické a výrobou podmienené obmedzenia možné iba v najzriedkavejších prípadoch. Pod pojmom „zvyškové nebezpečenstvo“ alebo „zvyškové riziko“ rozumieme riziko zranenia zamestnanca pri vykonávaní činnosti, zostávajúce po vykonaní technických a organizačných opatrení. Toto riziko sa musí zastrešiť príslušným informovaním a poučením.
To znamená: vyššie riziko = lepšie vzdelaní a vyškolení zamestnanci!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž