Smjernice (EZ-a)

Austrijske odredbe za zaštitu zaposlenika implementirane su smjernice EZ-a (do 1992.: EEZ). Te smjernice predstavljaju minimalne zahtjeve i moraju se implementirati u nacionalne zakone. ASchG i njegove Uredbe implementacija su okvirne smjernice za zaštitu zaposlenika 89/391/EEZ i njezinih pojedinačnih smjernica.

AUVA aplikacije

bks

Impresum