Sanitárne priestory

Sanitárne priestory sa musia zriadiť vtedy, keď je na jednom pracovisku zamestnaných viac ako 100 zamestnancov a hrozia zvláštne nebezpečenstvá vzniku nehody. Pre menšie podniky tak toto ustanovenie nie je relevantné.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž