Zaštitna oprema

O tome pogledajte i Sigurnosni razmaci i Zaustavljanje strojeva. Zaštitna oprema uglavnom služi da se osobe zaštite od nehotičnog (uvjetovano nepažnjom, nemarom ili neznanjem) dodirivanja izvora opasnosti (npr., rotirajućeg noža pile).
Razlikuju se sljedeće glavne kategorije zaštitne opreme:

Morate se pobrinuti da je zaštitna oprema svih radnih sredstava
  • uvijek prisutna i da se koristi
  • uvijek funkcionalna i neoštećena (kontrola pregledom prije svakog korištenja)
  • da se koristi ispravno i u skladu sa svrhom

AUVA aplikacije

bks

Impresum