Ochranné zariadenia

Pozrite aj Bezpečnostné vzdialenosti a Odstavenie strojov. Ochranné zariadenia slúžia hlavne na ochranu osôb pred neúmyselným (spôsobeným nepozornosťou, nerozvážnosťou alebo nevedomosťou) dotykom zdroja nebezpečenstva (napr. rotujúceho pílového listu).
Rozlišujú sa tieto hlavné kategórie ochranných zariadení:

Musíte sa postarať o to, aby ochranné zariadenia všetkých pracovných prostriedkov:
  • boli vždy upevnené a používali sa,
  • boli vždy funkčné a nepoškodené (vizuálna kontrola pred každým použitím),
  • používali sa podľa určenia a správne.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž