Optická pomôcka

Optické pomôcky môžu byť v prípade práce so zobrazovacou jednotkou nevyhnutné, ak sa táto potreba zistí pri oftalmologickom vyšetrení. Túto optickú pomôcku („okuliare prispôsobené na prácu so zobrazovacou jednotkou“) prispôsobí oftalmológ výlučne na prácu so zobrazovacou jednotkou, nedá sa teda používať napríklad ako okuliare na čítanie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž