Samokretna sredstva za rad (npr., viličar)

Primjerenim mjerama kao što su podne oznake, prometni red ili znakovi i napomene upozorenja moraju jamčiti sigurno odvijanje prometa unutar pogona. Za korištenje samokretnih sredstava za rad potrebno je sastaviti pisane Upute za uporabu, osim toga, zaposlenici smiju koristiti takva sredstva za rad samo ako imaju dopuštenje za vožnju. Transport osoba dopušten je samo pod određenim uvjetima. Ako je sredstvo za rad istodobno i sredstvo za podizanje odn. ako ga je moguće opremiti radnom košarom, vrijede postroženi zahtjevi.

AUVA aplikacije

bks

Impresum