Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (plán BOZP)

Povinnosť vyplývajúca zo zákona o koordinácii stavebných prác (BauKG), ktorá sa musí odlíšiť od dokumentácie k evalvácii pracovného miesta. Plán BOZP vyhotovuje koordinátor plánovania pre staveniská a realizuje ho koordinátor stavebných prác. Hlavným obsahom plánu BOZP je koordinácia rôznych remeselných prác, kolektívne ochranné opatrenia a stavebné zariadenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž