Bezpečnostná vzdialenosť

Dodržaním (alebo prekročením) bezpečnostných vzdialeností je možné znemožniť prístup k miestam ohrozenia. V závislosti od toho, či hrozí nebezpečenstvo pomliaždenia medzi pohybujúcimi sa dielmi, alebo sa má zásadne znemožniť prístup rukou, ramenom, telom alebo nohou, sú v normách ÖNORM EN 349 a ÖNORM EN ISO 13857 normované bezpečnostné vzdialenosti.
Týmito sú (napríklad) pri nebezpečenstve pomliaždenia pre:
  • telo: 500 mm
  • hlavu: 300 mm
  • nohu: 180 mm
  • chodidlo: 120 mm
  • prsty na nohe: 50 mm
  • rameno: 120 mm
  • ruku (päsť): 100 mm
  • prsty na ruke: 25 mm

Pre zásah končatinou sú definované veľkosti otvoru v závislosti od tvaru otvoru (okrúhly, štvorcový, štrbinovitý) a nebezpečenstva zásahu špičkou prsta, prstom, rukou alebo ramenom až po ramenný kĺb.
Ak nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti, musia sa nebezpečné miesta zaistiť pomocou ochranných zariadení.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž