Sigurnosna rasvjeta

Sljedeća područja moraju biti opremljena sigurnosnom rasvjetom:
  • prostorije za rad i evakuacijski putovi, koji nisu prirodno osvijetljeni
  • evakuacijski putovi kada zbog građevinskih okolnosti ili stanja radnog vremena ili manjka prirodne rasvjete brzo i neopasno napuštanje radionice nije moguće
  • kod opasnosti područja opasnosti (npr., šahtovi) pri čemu u tom slučaju pomoć za orijentaciju nisu dopušteni

Kriteriji za sigurnosnu rasvjetu su odgode uključenja, snaga rasvjete i trajanje rasvjetljenja.
 

AUVA aplikacije

bks

Impresum