Bezpečnostné farby

Mimoriadne nápadné farby, ktoré sa používajú predovšetkým ako signály nebezpečenstva. Ako bezpečnostné farby prichádzajú do úvahy základné farby – červená, žltá a modrá, ako aj zmiešaná farba – zelená v kontraste s bielou alebo čiernou.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž