Optička vidljivost

Kao prostorije za rad smiju se upotrebljavati samo prostorije koje pokazuju izravnu optičku vidljivost prema otvorenome od barem 5% površine tla prostorije. Iznimke od tog pravila postoje u sljedećim slučajevima: Kada u se prostoriji koja je u pitanju (ili dijelu prostorije, fiktivnoj podjeli prostorije) ne radi duže od 2 sata dnevno i u slučaju kabina za majstore, kabina za portire i blagajničkog šaltera optička vidljivost smije biti i u susjednoj prostoriji. Pogledajte i Površina za ulaz svjetla i Stalna radna mjesta.

AUVA aplikacije

bks

Impresum