Vizuálny kontakt

Ako pracovné priestory sa smú využívať iba priestory, ktoré majú vizuálny kontakt s exteriérom v rozlohe minimálne 5 % podlahovej plochy priestoru. Výnimky z tohto pravidla existujú v týchto prípadoch: ak sa v dotyčnom priestore (alebo časti priestoru, fiktívne rozdelenie priestoru) nepracuje dlhšie ako 2 hodiny denne a v prípade kójí pre majstrov, vrátnic alebo pokladníc smie byť vizuálny kontakt aj s vedľajšou miestnosťou. Pozrite aj Plochy vstupu svetla a Trvalé pracovné miesta.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž