Odstreľovacie práce

Odstreľovacie práce v zmysle nariadenia o odstreľovacích prácach (SprengV) nezahŕňajú iba vykonanie odstrelu, ale aj tieto činnosti:
  • Prevzatie, uschovanie a prepravu výbušnín (to sú výbušné látky a zápalné látky)
  • Výrobu výbušných náloží a ich rozmiestnenie
  • Výrobu a kontrolu zapaľovacích zariadení
  • Odstrel a zneškodnenie výbušných náloží
  • Odstránenie zlyhávok
  • Likvidáciu výbušnín

Odstreľovacie práce smú vykonávať iba osoby oprávnené na výkon odstreľovacích prác.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž