Likvidácia výbušnín

Nepoužiteľné výbušniny sa musia so zohľadnením údajov od výrobcu buď zaslať naspäť výrobcovi, alebo zničiť odstrelením spolu s ostatnými výbušninami či samostatným odstrelením.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž