Stanje tehnike

Pod pojmom „stanje tehnike” u smislu zaštite zaposlenika podrazumijevaju se svojstva znanstvenih spoznaja baziranih na stupnju razvoja postupaka, opreme ili načina rada, čija je sposobnost funkcioniranja dokazana i isprobana. Stanje tehnike predstavlja dakle „non plus ultra” na sigurnosti koju je moguće postići. Poslodavac mora biti informiran o stanju tehnike i uzimajući u obzir postojeće opasnosti prilikom provedbe rješenja u zaštiti zaposlenika uzimati ga u obzir odn. primjenjivati. Postupak analize rizika odn. analize opasnosti pruža osnove za svu potrebnu i razumnu potrošnju prilikom postavljanja mjera, treba težiti rješenjima stanja tehnike.

AUVA aplikacije

bks

Impresum