Stav techniky

Pod pojmom „stav techniky“ sú v zmysle ochrany zamestnancov zastúpené príslušné vedecké poznatky zakladajúce sa na stave vývoja metód, zariadení alebo režimov prevádzky, ktorých funkčnosť je preukázaná a odskúšaná. Stav techniky reprezentuje teda „non plus ultra“ dosiahnuteľnej bezpečnosti. Zamestnávatelia musia byť informovaní o stave techniky a zohľadňovať alebo aplikovať ho pri realizácii riešení v oblasti ochrany zamestnancov so zohľadnením existujúcich nebezpečenstiev. Proces analýzy rizika, príp. analýzy nebezpečenstva, poskytuje základ pre príslušné potrebné a prijateľné úsilie pri stanovovaní opatrení, pričom sa má usilovať o riešenia v rámci daného stavu techniky.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž