Viličar

Viličar je dizalica i samokretno sredstvo za rad u smislu Uredbe o sredstvima za rad (AM-VO). Za vožnju viličara potrebna su posebna stručna znanja, tj. tečaj o viličarima, kao i dopuštenje za vožnju koje daje poslodavac. Ako je potrebno podići i osobe uz pomoć košare za rad, potrebno je dokazati sposobnost kombiniranja viličara s košarom.

AUVA aplikacije

bks

Impresum