Stube

Stube se prema AStV-u smatraju prometnim putovima. Moraju imati dovoljno veliku, ravnu, protukliznu i nosivu površinu za hodanje. Na stubama s više od četiri stepenice potrebno je postaviti rukohvat. Stube moraju biti dovoljno osvijetljene i prije svega prva i zadnja stepenica moraju biti jasno uočljive. Na stubama nije dopušteno odlagati ili skladištiti nikakve predmete.

AUVA aplikacije

bks

Impresum