Stubište

Ako se više od dva kata koriste kao radno boravište, oni moraju biti povezani barem stubištem koje kroz njih prolazi. Stubišta je potrebno izvesti kao osigurana područja za evakuaciju, po potrebi je vrata prema stubištima potrebno označiti oznakom.

AUVA aplikacije

bks

Impresum