Odstavenie (strojov)

V zásade sa rozlišuje normálne odstavenie a odstavenie v núdzovom prípade. V každom prípade je príkaz na odstavenie stroja nadradený príkazom na uvedenie do činnosti, musí sa prerušiť energetické napájanie pohonu. Zariadenia núdzového zastavenia (núdzové zastavenie) na odstavenie v núdzovom prípade (pozrite aj: Neoddeľujúce ochranné zariadenia) sú predpísané takmer pri všetkých strojoch.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž