TRVB – Technické smernice preventívnej požiarnej ochrany

Technické smernice preventívnej požiarnej ochrany rakúskeho spolkového zväzu hasičov a rakúskych miest požiarnej prevencie sú pravidlami techniky pre oblasť požiarnej ochrany. Môžu byť celkovo považované za normy pre oblasť požiarnej ochrany. Smernice TRVB sú však podstatne lacnejšie ako normy.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž