Šatne

Šatne musia byť k dispozícii, ak pracovné podmienky vyžadujú rozsiahle očistenie (z dôvodu prítomnosti prachu, horúčavy, špiny, oleja) a poskytnutie spŕch alebo sa pri práci musí nosiť pracovný alebo ochranný odev. Ak je najmenej päť zamestnancov mužského pohlavia a päť zamestnankýň ženského pohlavia odkázaných používať šatne, musia sa tieto zriadiť oddelene. Pozrite aj: Skrine na šaty.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž