Úrazové poistenie (zákonné)

Okrem dôchodkového a zdravotné poistenia je úrazové poistenie tretím pilierom zákonného sociálneho poistenia. Všeobecná úrazová poisťovňa (AUVA) je v Rakúsku najväčšia inštitúcia tohto druhu zaoberajúca sa poistnými udalosťami týkajúcimi sa pracovného úrazu a choroby z povolania.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž