Poučenie

Poučenie obsahuje predovšetkým pokyny vzťahujúce sa na správanie a konanie a je prevažne chápané ako školenie pre konkrétne pracovné miesto, príp. pre určitú oblasť úloh zamestnanca. Príklad: zamestnanci sa musia v prípade povinnosti nosenia ochranných prostriedkov poučiť o tom, ako sa správne nosí osobná ochrana sluchu. Poučenie, ktoré sa musí vykonať preukázateľne, si na rozdiel od informovania následne vyžaduje (správne) konanie zamestnancov. Pri poučení sa smie zohľadniť úroveň vedomostí, príp. skúseností zamestnancov. Poučenie je tiež dôležitým opatrením v procese evalvácie pracovného miesta.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž