Nepotpuni strojevi

Prema Uredbi o sigurnosti strojeva (MSV 2010) nepotpunim strojem smatra se jedinica koja je stavljena na tržište i skoro tvori stroj, no sama za sebe ne može ispunjavati nijednu određenu funkciju. Pogonski sustav također predstavlja nepotpuni stroj. Za nepotpune je strojeve potrebno provesti posebni postupak ocjene sukladnosti, potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju, upute za montažu te izjavu o ugradnji.

AUVA aplikacije

bks

Impresum