Neúplné strojové zariadenie

Nariadenie o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2010) chrakterizuje neúplné strojové zariadenie ako jednotku, ktorá bude uvedená do obehu a je takmer strojom, ale sama o sebe nemôže spĺňať určitú funkciu. Pohonný systém taktiež predstavuje neúplné strojové zariadenie. Pre neúplné strojové zariadenia sa musí vykonať špeciálny postup posúdenia zhody, musí sa vyhotoviť špeciálna technická dokumentácia, návod na montáž, ako aj vyhlásenie o začlenení.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž