Dopravné komunikácie (na pracoviskách)

V závislosti od spôsobu dopravy (čisto osobná doprava alebo doprava vozidlami, obidve), vyťaženia a spôsobu používania (priechod, schodište pre obsluhu...) existujú požiadavky kladené na šírku, polohu a povahu dopravnej komunikácie. Za istých okolností sa musí naplánovať aj podlahové značenie dopravných komunikácií (a možných plôch určených na skladovanie) alebo iné označenie. Ak dopravné komunikácie slúžia súčasne aj ako únikové cesty, existujú špeciálne požiadavky. Pozrite aj: Doprava vozidlami.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž