Balenie (pracovných látok)

Pracovné látky musia byť zabalené tak, aby so zohľadnením očakávaného používania (napr. preprava pomocou stohovača, voľného postavenia na stavenisku) nemohlo vzniknúť žiadne ohrozenie zamestnancov. Spravidla je látka pri dodaní príslušne zabalená, môže sa však stať, že chemikálie prebalíte alebo prelejete. V každom prípade rešpektujte označenie a informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov. Nikdy neplňte nebezpečné tekutiny do nápojových fliaš, vždy to vedie k najťažším nehodám!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž