Bytové priestory

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancom bytové priestory, tieto musia spĺňať určité požiadavky. Napríklad musí byť k dispozícii posteľ s posteľnou bielizňou, možnosť varenia a prostriedky na poskytnutie prvej pomoci. Ďalšie požiadavky sa nachádzajú v predpisoch o pracovisku (AStV).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž