Izvor za potpaljivanje (energija za potpaljivanje)

Za paljenje gorive tvari (smjese plina, pare ili prašine i zraka) koje može dovesti do požara ili eksplozije, potrebno je dovesti toplinu odn. energiju za potpaljivanje. Dovod energije za potpaljivanje može se odviti u obliku iskre (ne koristiti radio u prostoriji za lakiranje!), putem vruće površine, statičkog elektriciteta ili putem kemijske reakcije. Minimalna energija za potpaljivanje ovisna o tvari tako je mjera za opasnost od požara i eksplozije neke tvari.
Prema Uredbi o eksplozivnim atmosferama (VEXAT) u sredstvima u kojima postoji opasnost od eksplozije ne smiju se nalaziti djelotvorni izvori za potpaljivanje. Potencijale izvore za potpaljivanje treba izbjegavati ili ograničiti na nužni potrebni iznos. Električan oprema mora, koliko je to moguće, biti postavljena izvan područja u kojima postoji opasnost od eksplozija.

AUVA aplikacije

bks

Impresum