Prinudan položaj tijela

Pod tim se podrazumijeva fiziološki nepovoljno držanje tijela, kao što je jako naginjanje ili klečeći stav, koje zahtijevaju određene aktivnosti ili sredstva za rad. Uzimajući u obzir osnove ergonomije, prinudno se držanje može izbjeći.

AUVA aplikacije

bks

Impresum