Nútené držanie tela

Pod týmto pojmom rozumieme fyziologicky nevhodné držanie tela, ako napr. veľmi ohnuté držanie tela alebo kľačanie, ktoré je vynútené určitými činnosťami alebo použitím pracovných prostriedkov. Rešpektovaním princípov ergonómie je možné zabrániť nútenému držaniu tela.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž