Prenechanie (zamestnancov)

Zamestnanci, ktorí sú k dispozícii („cudzie pracovné sily“), sú „prenechaní“ na zodpovednosť iným, aby pracovali pod ich kontrolou. Po dobu prenechania sú zamestnávajúce osoby považované za zamestnávateľov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž